Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 38OdS/5/2021

(FO) Palatinusová Katarína (26.12.1980)

277 , 91336 Selec

Spisová značka, typ konania:
38OdS/5/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.12.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
28.02.2022 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
11.11.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
04.12.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Palatinusová Katarína, 277 , 91336 Selec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie