Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/6/2021

(FOP) Jana Vaseková, IČO 45426392

Medvedzie 158/40 , 02744 Tvrdošín

Spisová značka, typ konania:
10OdS/6/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
07.12.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
10.02.2022 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
22.11.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
07.12.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Jana Vaseková (45426392) , Medvedzie 158/40 , 02744 Tvrdošín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie