Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/189/2021

(FO) Oláh Jozef (22.06.1991)

Plavecký Štvrtok 669, 90068 Plavecký Štvrtok

Spisová značka, typ konania:
31OdK/189/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
13.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Jozef, 669, 90068 Plavecký Štvrtok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--