Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/242/2021

(FO) Zmajkovič Štefan (30.07.1965)

Kalinčiakova 521, 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
33OdK/242/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
03.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zmajkovič Štefan, Kalinčiakova 521, 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 456 804,28 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--