Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/287/2021

(FO) Anyalai Ján (02.04.1986)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31OdK/287/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
24.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Anyalai Ján, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--