Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/247/2021

(FO) Horyl Ľubomír (11.05.1959)

Pri Šajbách 7734, Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
33OdK/247/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
08.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horyl Ľubomír, Pri Šajbách 7734, Bratislava-Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--