(FO) Gaško Pavol (14.02.1969)

Vinné 3700, 07231 Vinné

Spisová značka, typ konania:
1K/20/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 08.02.2022
Stav konania:
08.02.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.02.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gaško Pavol, 3700, 07231 Vinné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 238 964,48 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 12 383,13 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie