Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/429/2021

(FO) Šimalčík Jozef (27.04.1964)

Prvá za parkom 147, 95804 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/429/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
10.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šimalčík Jozef, Prvá za parkom 147, 95804 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
27.12.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.12.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.01.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.01.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.02.2022 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 17 522,13 € , majetok v hodnote 3 436,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1 237,80 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie