Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 1R/3/2012

(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
1R/3/2012, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Eva Mihálechová
Stav konania:
29.01.2013 - Skončená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.06.2012 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
11.07.2012 - Začaté reštrukturalizačné konanie
24.07.2012 - Povolená reštrukturalizácia
29.01.2013 - Skončená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--