Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/468/2021

(FO) Srnka Filip (02.02.1994)

Májového povstania českého ľudu 2165, 97703 Brezno

Spisová značka, typ konania:
2OdK/468/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
05.02.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.12.2021 - Vyhlásený konkurz
05.02.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Srnka Filip, Májového povstania českého ľudu 2165, 97703 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie