(PO) REPROX, a.s., IČO 36192333

Južná trieda 78, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
32K/37/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.02.2022 - Začaté konkurzné konanie
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.04.2022
do 23.06.2022
Navrhovatelia:
Kucharčík, IČO 11967650, Štefánikova 40 , 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 968 164,10 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie