Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/133/2021

(FO) Paúr Jaroslav (19.09.1966)

Veľké Rovné 340, 01362 Veľké Rovné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/133/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
22.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Paúr Jaroslav, 340, 01362 Veľké Rovné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--