Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/43/2021

(FO) Bajbárová Silvia (03.06.1962)

Mlynarovičova 2493/16 , 85103 Bratislava - Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/43/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
12.05.2022 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
13.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.02.2022 - Vyhlásený konkurz
12.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
21.02.2022 Pondelok
Posledný deň na prihlásenie pohľadávky do konkurzu (45 dní - 20.02.2022 nedeľa), t.j. 21.02.2022 pondelok
04.04.2022 Pondelok
Posledný deň na prihlásenie pohľadávky do konkurzu (3.4.2022 (nedeľa)
18.04.2022 Pondelok
Posledný deň na zverejnenie majetku konkurzu (60 dní)
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
150 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
84 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie