Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/43/2021

(FO) Bajbárová Silvia (03.06.1962)

Mlynarovičova 2493/16 , 85103 Bratislava - Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/43/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
12.05.2022 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
13.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.02.2022 - Vyhlásený konkurz
12.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
21.02.2022 Pondelok
Posledný deň na prihlásenie pohľadávky do konkurzu (45 dní - 20.02.2022 nedeľa), t.j. 21.02.2022 pondelok
04.04.2022 Pondelok
Posledný deň na prihlásenie pohľadávky do konkurzu (3.4.2022 (nedeľa)
18.04.2022 Pondelok
Posledný deň na zverejnenie majetku konkurzu (60 dní)
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie