Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/204/2021

(FO) Sminčáková Katarína (28.08.1978)

Láb , 90067 Láb

Spisová značka, typ konania:
31OdK/204/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
28.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sminčáková Katarína, , 90067 Láb, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 2 008,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--