Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/217/2021

(FO) Irfanová Horváthová Oľga (13.02.1977)

Mierová 7 , 90044 Tomášov

Spisová značka, typ konania:
31OdK/217/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Irfanová Horváthová Oľga, Mierová 7 , 90044 Tomášov, Slovensko
Lehoty:
09.08.2022 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.08.2022 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.09.2022 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--