Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/452/2021

(FO) Žúbor Juraj (19.02.1980)

Ilava , 91101 Ilava

Spisová značka, typ konania:
40OdK/452/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
28.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žúbor Juraj, , 91101 Ilava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie