Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/122/2021

(FO) Bartalosová Katarína (09.09.1989)

Čierny Brod 591 , 92508 Čierny Brod

Spisová značka, typ konania:
60OdK/122/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartalosová Katarína, Čierny Brod 591 , 92508 Čierny Brod, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie