Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/123/2021

(FO) Lakatošová Božena (15.11.1974)

Dolná Streda 243 , 92563 Dolná Streda

Spisová značka, typ konania:
60OdK/123/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatošová Božena, Dolná Streda 243 , 92563 Dolná Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie