Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/126/2021

(FO) Döme Vojtech (05.08.1968)

Cintorínska 583, 92204 Sládkovičovo

Spisová značka, typ konania:
60OdK/126/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Döme Vojtech, Cintorínska 583, 92204 Sládkovičovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie