Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/419/2021

(FO) Keszeli Anita (28.01.1983)

Kráľov Brod 283 , Kráľov Brod

Spisová značka, typ konania:
36OdK/419/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Keszeli Anita, Kráľov Brod 283 , Kráľov Brod, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie