Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/131/2021

(FO) Cziráková Iveta (29.06.1970)

Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár

Spisová značka, typ konania:
23OdK/131/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
06.04.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
06.04.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Cziráková Iveta, Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár, Slovensko
Lehoty:
02.03.2022 Streda
základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie