Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/132/2021

(FO) Adamko Miroslav (15.10.1966)

Švermova 1444, 92401 Galanta

Spisová značka, typ konania:
23OdK/132/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
23.03.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
23.03.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Adamko Miroslav, Švermova 1444, 92401 Galanta, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie