Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/467/2021

(FO) Peťková Zdenka (03.11.1981)

A. Rudnaya 9/2 , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/467/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
05.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Peťková Zdenka, A. Rudnaya 9/2 , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
20.01.2022 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
21.02.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.03.2022 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.03.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.03.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 21 160,18 € , majetok v hodnote 60 720,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie