Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/171/2021

(FO) Králová Marta (17.09.1973)

Malacky , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
27OdK/171/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
18.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Králová Marta, , 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--