Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/188/2021

(FO) Bainská Silvia (11.09.1976)

Kostolište 145 , 90062 Kostolište

Spisová značka, typ konania:
27OdK/188/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 25.01.2022
Stav konania:
18.03.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2022 - Vyhlásený konkurz
18.03.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bainská Silvia, Kostolište 145 , 90062 Kostolište, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--