Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/133/2021

(FO) Rutová Eva (15.12.1967)

Sereď , 92701 Sereď

Spisová značka, typ konania:
23OdK/133/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rutová Eva, , 92701 Sereď, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie