Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/48/2021

(FO) Derzsi Peter (19.07.1976)

Bratislavská 8414, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
32OdK/48/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Derzsi Peter, Bratislavská 8414, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--