Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/49/2021

(FO) Mesiariková Eva (09.04.1973)

Jurská 1109/15 , 83104 Bratislava - Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
32OdK/49/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
24.05.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
24.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mesiariková Eva, Jurská 1109/15 , 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--