Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/218/2021

(FO) Döme Martin (10.10.1974)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
31OdK/218/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 14.05.2022
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Döme Martin, Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie