Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/225/2021

(FO) Feitl Ivan (29.11.1965)

Poľná 627, 90066 Vysoká pri Morave

Spisová značka, typ konania:
31OdK/225/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Feitl Ivan, Poľná 627, 90066 Vysoká pri Morave, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--