Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/230/2021

(FO) Király Erich (07.09.1969)

Gorkého 130, 81101 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
31OdK/230/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Király Erich, Gorkého 130, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--