Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/232/2021

(FO) Véghová Renáta (24.07.1973)

Kovácsova 320, 85110 Bratislava-Rusovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/232/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 25.06.2022
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Véghová Renáta, Kovácsova 320, 85110 Bratislava-Rusovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--