Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/235/2021

(FO) Sládek Martin (11.07.1993)

Senec , 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/235/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sládek Martin, , 90301 Senec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 528,81 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--