Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/245/2021

(FO) Kralovič Patrik (19.02.1979)

Budatínska 3053, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/245/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.08.2022
do 26.06.2023
Navrhovatelia:
Kralovič Patrik, Budatínska 3053, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie