Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/284/2021

(FO) Baláž Štefan (07.01.1976)

Studienka 480, 90875 Studienka

Spisová značka, typ konania:
B1-33OdK/284/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
27.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Štefan, 480, 90875 Studienka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--