Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/232/2021

(FO) Toma Hajnalka (23.09.1978)

Hurbanovská cesta 830/45 , 94651 Svätý Peter

Spisová značka, typ konania:
29OdK/232/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Simona Krčmáriková
Správca:
Stav konania:
11.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Toma Hajnalka, Hurbanovská cesta 830/45 , 94651 Svätý Peter, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--