Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/474/2021

(FO) Turčanyová Anna (26.07.1959)

ulica Š. Králika 455/5 , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/474/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 15.01.2022
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Turčanyová Anna, ulica Š. Králika 455/5 , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie