Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/3/2022

(FO) Danihelová Renáta (26.08.1988)

Malacky , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/3/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
13.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.01.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.07.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danihelová Renáta, , 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie