(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
6K/1/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
Stav konania:
17.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.01.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.02.2022 - Začaté konkurzné konanie
17.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.02.2022
do 16.05.2022
Navrhovatelia:
KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312, Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 99 277,71 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie