Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2022

(FO) Jurkovič Jozef (25.01.1968)

Baltská 5173, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/15/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
02.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jurkovič Jozef, Baltská 5173, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--