Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/38/2022

(FO) Vengrín Pavol (29.04.1976)

Trenčín , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/38/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
23.02.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.02.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vengrín Pavol, , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
11.04.2022 Pondelok
základná prihlasovacia lehota
11.05.2022 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie