(PO) FENIX, s.r.o., Košice, IČO 31655785

Jiskrova 3, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
1K/20/1993, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
28.04.1995 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.08.1993 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
28.04.1995 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
VERVA s.r.o., IČO 00000000, Južná trieda 48 , Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--