(PO) STEFALEX spol. s r. o., IČO 00698016

Alejová 9, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
1K/252/1995, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
--
Stav konania:
30.04.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
08.05.1995 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
30.04.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mižák, IČO 35519797, Letná 40 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--