Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/13/2022

(FO) Hubová Alexandra (08.03.1996)

Zelená 10617/5 , 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
7OdK/13/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Renáta Svrčková
Správca:
Stav konania:
26.02.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.02.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hubová Alexandra, Zelená 10617/5 , 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--