(PO) Poľnohospodárske družstvo v Kyste, IČO 00206245

Kysta , 07602 Kysta

Spisová značka, typ konania:
1K/232/1998, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Rastislav Pella
Správca:
Stav konania:
09.10.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.06.1998 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.10.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 27.10.2021
do 26.10.2021
od 06.10.2021
do 26.10.2021
od 21.08.2017
do 05.10.2021
Navrhovatelia:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., IČO 36865265, Šoltésovej 2 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--