(PO) Poľnohospodárske družstvo v Kyste, IČO 00206245

Kysta , 07602 Kysta

Spisová značka, typ konania:
1K/232/1998, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Stav konania:
09.10.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.06.1998 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.10.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Micaj Vladimír, Mgr., Starinská 13 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--