Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/15/2022

(FO) Berki Rudolf (15.11.1956)

Biskupická 1265/27 , 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
7OdK/15/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
09.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berki Rudolf, Biskupická 1265/27 , 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie