Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/15/2022

(FO) Berki Rudolf (15.11.1956)

Biskupická 1265, 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
7OdK/15/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
11.05.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2022 - Vyhlásený konkurz
11.05.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berki Rudolf, Biskupická 1265, 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 85 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
2 roky a 64 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie