(PO) STAVING a.s., IČO 00605891

Jesenná 18/2691, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2K/4/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Stav konania:
22.02.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
17.01.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.02.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Hnat Miloš, JUDr., Tkáčska 2 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--