Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/15/2022

(FO) Košč Patrik (25.09.1993)

Nová Hrboltová 6146, 03405 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
2OdK/15/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
09.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Košč Patrik, Nová Hrboltová 6146, 03405 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie