Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/60/2022

(FO) Zahurák Anton (08.07.1967)

Župčany 151, 08001 Župčany

Spisová značka, typ konania:
3OdK/60/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 18.03.2022
Stav konania:
18.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zahurák Anton, 151, 08001 Župčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--