Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/46/2022

(FO) Reháková Eva (15.06.1957)

Dunajská 1065/12 , 93101 Šamorín

Spisová značka, typ konania:
60OdK/46/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
10.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2022 - Vyhlásený konkurz
10.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Reháková Eva, Dunajská 1065/12 , 93101 Šamorín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 101 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 78 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie